WhatsApp_Ima...
בשנת תש"ס נפל בלבנון החובש ידידיה גפן, בעת שעסק בהצלת חיי חבריו הפצועים. 
ידידיה התגייס לגדודים של חטיבת גבעתי, מתוך רצון לשרת "עם כולם" ולא ביחידה מובחרת.
הוא בחר ללכת לקורס חובשים והסביר לחבר את הבחירה כך:
"כל הפק"לים הורגים, פק"ל חובש מחיה".
לאור אמירה זו שירת כחובש - בגזרת עזה, בלבנון ובאימונים -
כשהוא דואג ככל שיש ביכולתו לבריאותם ולרווחתם של חיילי הפלוגה.

ולאור אמירה זו גם התנהג בל' שבט תש"ס, בעת פעילות מבצעית מחוץ למוצב כרכום בלבנון,
כאשר חיילי הכוח עימו יצא נפגעו מזירת מוקשים ואחר כך הופגזו בעשרות פצמ"רים.
ידידיה פעל בקור רוח, עבר בין הפצועים, חבש, טיפל, הרגיע וחילץ, עד לנפילתו מרסיס פגז.
על תפקודו תחת האש הכבדה קיבל לאחר מותו צל"ש.
ניתן לקרוא עוד על ידידיה באתר לזכרו.

בשותפות עם 'עזר מציון' בחרנו להוסיף חיים לעילוי נשמת ידידיה,
שהמורשת שהשאיר לנו היא מורשת של הצלת חיים ומתן סיוע רפואי מציל חיים.
על כן, במלאת 23 שנים לנפילתו של ידידיה, הוקם לזכרו מאגר דגימות מח עצם
שיהיה חלק ממאגר מח העצם הגדול של עזר מציון. 

כל תרומה תועבר למימון סיווג רקמות של תורמי מח עצם פוטנציאליים המצטרפים למאגר.
תרומה למאגר שהוקם לע"נ ידידיה היא המשכיות דרכו הדוגלת בקדושת החיים
ותאפשר להציל חיים של חולים רבים.
 

 
Powered by ActiveTrail